verzoek beëdiging

 

D. U BENT IN HET BEZIT VAN EEN STAGEVERKLARING EN WILT OPNIEUW BEËDIGD WORDEN

 

Lees eerst alle stappen goed door en verzamel alvast de over te leggen stukken. 

 

Stap 1: Formulieren aanvragen
Stap 2: Indienen verzoek beëdiging
Stap 3: Mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'
Stap 4: Kennismaking met het bureau van de orde
Stap 5: Introductie bij de rechtbank en de beëdiging
Stap 6: Aanvragen Advocatenpas 

 

Bij herintreding nadat een advocaat enige tijd niet op het landelijk tableau heeft gestaan dient opnieuw beëdiging plaats te vinden. Dit geschiedt via het indienen van een beëdigingsverzoek bij de raad van de orde in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is of gevestigd zal worden. Bij dit verzoek moeten de in de wet vermelde bijlagen worden toegevoegd.

 

stap 1    Formulier aanvragen inzake beëdiging


U vraagt het formulier verzoek beëdiging per e-mail op bij het bureau van de orde via info@advocatenorde-nh.nl.
Naar aanleiding van uw e-mail ontvangt u van ons de link naar het door u aangevraagde formulier.
Wij verzoeken u uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de door u gewenste beëdigingsdatum het formulier aan te vragen.

 

stap 2    indienen verzoek beëdiging


Via de door ons toegestuurde e-mail komt u in het formulier ‘Verzoek beëdiging’. In dit formulier dient u de volgende stukken (in PDF, dus géén ZIP of JPG) te uploaden:

 • ondertekend en gedateerd formulier verzoek beëdiging
 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
   Let op: uw VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden op de datum van de door u gewenste
   beëdiging. Voor het aanvragen van uw VOG en nadere uitleg hierover, klik hier. De terugkijktermijn inzake uw VOG bij herbeëdiging is eveneens 10 jaren. 
   De originele VOG dient u direct na indiening van uw verzoek tot beëdiging
   aangetekend 
  per post toe te sturen of op het bureau van de orde af te geven.
 • Bachelor- en Masterbul of doctoraal bul voorzien van cijferlijsten en
   diplomasupplementen;
   Uw originele bullen en cijferlijsten moeten worden getoond bij de kennismaking met het
   bureau van de orde, zie stap 6.
 • de eerder aan u verleende stageverklaring;
 • verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van het arrondissement waar u laatste ingeschreven hebt gestaan. Klik hier voor het aanvraagformulier omtrent uw verklaring.  

LET OP: in geval sprake is van een incompleet ingediend verzoek wordt eenmalig een termijn van twee weken gegeven voor het completeren van uw verzoek.

 

stap 3    mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'


Als de originele VOG is overgelegd en aan alle voorwaarden is voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen bezwaar bestaat tegen uw beëdiging. Het beëdigingsverzoek zal door ons, namens u, bij de rechtbank worden ingediend. U ontvangt van de rechtbank nader bericht inzake uw beëdiging.

 

stap 4    kennismaking met het bureau van de orde 


De kennismaking met het bureau van de orde is bedoeld voor alle te beëdigen advocaten. Tijdens deze kennismaking ontmoet u de adjunct-secretaris en medewerkers van het bureau. Deze kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

 

stap 5    introductie bij de rechtbank en de beëdiging


De rechtbank nodigt u voorafgaand aan uw beëdiging uit voor een kennismakingsgesprek met de beëdigingsrechter. Deze uitnodiging ontvangt u na afronding van stap 5. Het kan dus even duren voor u deze uitnodiging van de rechtbank ontvangt. Dit gesprek is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging.

 

stap 6    aanvragen advocatenpas 


U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging van BAR Beheer om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als identificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.