Stage in de Advocatuur

De stage begint op de dag van de beëdiging. De stagiaire wordt voorwaardelijk als advocaat
op het tableau ingeschreven. Bij een fulltime dienstverband duurt de stage in beginsel 3 jaar.
Werkt de stagiaire in deeltijd dan wordt de stageperiode van rechtswege en naar evenredigheid verlengd. 

 

Verordening op de advocatuur

Met ingang van 1 januari 2015 is de Verordening op de Advocatuur in werking getreden. Deze verordening vervangt de Stageverordening 2012.

 

BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR

beroepsopleiding nieuwe stijl (BA)

Alle stagiaires die op of na 1 januari 2015 worden beëdigd moeten de driejarige Beroepsopleiding Advocaten (BA) gaan volgen. 

Ook stagiaires die eerder het certificaat BO oude stijl niet hebben behaald en als gevolg van schrapping na 1 maart 2013 opnieuw worden beëdigd, vallen in beginsel onder de nieuwe Verordening en volgen de nieuwe Beroepsopleiding. Raadpleeg bij vragen over mogelijke uitzonderingen voor deze categorie uw raad van de orde.

Voor meer informatie en vragen over de BA gaat u naar www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.


VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTEN 

- Stagebesluit 
- Beleidsregels stageverkorting 2014, gewijzigd in 2016
- Beleidsregel stage en patronaat 2018
- Model stageverslag Noord-Holland
- Bijlage stageverslag stagiaire-ondernemer en buitenstagiaire 2016

Overstappers

Voor zgn. 'overstappers' (ter verduidelijking: stagiaires die thans werkzaam zijn in een ander arrondissement en overstappen naar het arrondissement Noord-Holland) zal voor wat betreft de toepassing van de stageverplichtingen door de raad van de Orde een passende individueel toegesneden oplossing zoeken.