Stage in de Advocatuur

De stage begint op de dag van de beëdiging. De stagiaire wordt voorwaardelijk als advocaat
op het tableau ingeschreven. Bij een fulltime dienstverband duurt de stage in beginsel 3 jaar.
Werkt de stagiaire in deeltijd dan wordt de stageperiode van rechtswege en naar evenredigheid verlengd. 

 

Verordening op de advocatuur

Met ingang van 1 januari 2015 is de Verordening op de Advocatuur in werking getreden. Deze verordening vervangt de Stageverordening 2012.

 

BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN

Beroepsopleiding Advocaten vanaf 2021

In maart 2021 is de vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten gestart. Voor meer informatie over de vernieuwde Beroepsopleiding klikt u hier.

 

VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTEN 

 

Stageverslagen en Eindverslag

Na verloop van het eerste en tweede stagejaar wordt een tussentijds stageverslag opgevraagd. Werkt u als stagiaire-ondernemer of heeft u een buitenpatroon, dan wordt elk half jaar een tussentijds stageverslag opgevraagd.

 

Het eindverslag wordt +/- 6 weken voor het einde van de stage opgevraagd.

 

Overstappers

Voor zgn. 'overstappers' (ter verduidelijking: stagiaires die thans werkzaam zijn in een ander arrondissement en overstappen naar het arrondissement Noord-Holland) zal voor wat betreft de toepassing van de stageverplichtingen door de raad van de Orde een passende individueel toegesneden oplossing zoeken.

FAQ