TOGAPRIKKER

 

Beste baliegenoten,

Goed voorbeeld doet volgen: Oost-Brabant heeft het initiatief genomen om via het aparte tabblad op hun website genaamd ‘togaprikkertje’ de advocaten in de gelegenheid te stellen om vraag en aanbod in het kader van de kwaliteitstoets bij elkaar te brengen.

Helaas is er nu een extra reden voor de togaprikker bijgekomen: het coronavirus.

Zoals de deken al in een e-mailbericht heeft laten weten komen er mooie initiatieven tot stand. Deze kunnen worden geplaatst op de site.

Voor wat betreft de kwaliteitstoets kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan intervisie of dat u gespreksleider bent en zich aanbiedt of wilt u deelnemen aan peer review en zoekt u contact met een reviewer. Ook indien u wilt deelnemen aan gestructureerd intercollegiaal overleg kunt u dit kenbaar maken. Voor alle drie de kwaliteitstoetsen is het raadzaam het rechtsgebied te vermelden waarop u deze toets wilt afleggen.

Voor beide onderwerpen geldt dat u dit kenbaar kunt maken via info@advocatenorde-nh.nl. Vervolgens zal door de medewerkers van het bureau uw melding op de togaprikker geplaatst worden in volgorde van aanmelding.

In verband met de huidige omstandigheden wordt het initiatief op dit moment beperkt tot deze twee aspecten. In de hopelijk nabije toekomst zal worden bezien of de togaprikker ook opengesteld kan worden voor andere initiatieven.

Met vriendelijke groet,

Thecla M. Dams

Op onze website vindt u thans de navolgende togaprikkers:

Togaprikker Kwaliteitstoets

Togaprikker Corona-initiatieven