WoO-verzoeken


De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland neemt geen verzoeken om openbaarmaking van documenten in behandeling die via de digitale weg (e-mail of fax) worden ingediend. De deken neemt dergelijke WOO-verzoeken alleen in behandeling als deze per post zijn verstuurd.

 

Alleen via de post

Op grond van de Wob kan iedereen bij de deken een verzoek indienen om openbaarmaking van documenten. Dit verzoek kan alleen schriftelijk worden gedaan. Het postadres van de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland is:

Bureau Orde van Advocaten
t.a.v. de deken
Kruisweg 70
2011 LG  Haarlem

 

Besluiten

Besluit WOO-verzoek 2 februari 2023