Wat doet de Orde

De Orde van Advocaten Noord-Holland is er voor iedereen die zijn recht zoekt en die daarbij een advocaat nodig heeft. Iedereen die in een juridisch geschil verzeild is geraakt of verdacht wordt van een strafbaar feit kan rekenen op rechtsbijstand van een advocaat. De Orde Noord-Holland heeft de publieke taak hiervoor te zorgen.

 

Meer informatie over de organisatie

U kunt in onze zoekmachine "Vind uw advocaat" een voor uw zaak geschikte advocaat zoeken. Alle ruim 16.000 mensen die in Nederland geregistreerd staan als advocaat, zijn hier te vinden. Treft u iemands naam niet aan in dit zoeksysteem, dan is hij niet officieel ingeschreven op het tableau. Deze persoon mag zich dan geen advocaat noemen.

De Orde Noord-Holland zorgt ervoor dat iedereen die een advocaat inschakelt erop kan rekenen dat die deskundig, onafhankelijk en integer is. Om dat te garanderen, zorgt de Orde Noord-Holland ervoor dat advocaten goed worden opgeleid en dat er regels zijn waar ze zich aan moeten houden. Houden ze zich niet aan die regels, dan zorgt de Orde Noord-Holland ervoor dat ze voor de tuchtrechter komen. Meer informatie over problemen met uw advocaat.

Zo waarborgt de Orde Noord-Holland de kwaliteit van de advocatuur en ze staat pal voor het algemeen belang dat iedereen in Nederland - rijk en arm, particulier en ondernemer, schuldig of onschuldig - toegang heeft tot het recht.