WWFT

 

BELEIDSREGEL BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING 2024

 

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuursrechtelijke boete opleggen (art. 45g, eerste lid Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vindt u hier. De bijbehorende bijlage kunt u openen door hier te klikken.


BELEIDSREGEL TOEZICHT WWFT 2023

 

Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen.

Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Toelichting bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Bijlage bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 maart 2023.


Modellen:

- Model risicobeleid Wwft 2023
- Model Wwft-formulier


FAQ
Veelgestelde vragen over de Wwft vindt u hier.


Handleiding Wwft
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft.

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.

Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.