HERINTREDERS

 

Beëdiging

Hebt u eerder op het tableau gestaan en wilt u uw werkzaamheden als advocaat hervatten dan moet u opnieuw worden beëdigd.

 

Extra opleidingspunten

Hebt u langer dan één jaar niet als advocaat ingeschreven gestaan dan bent u verplicht om in het kader van de Verordening op de Advocatuur in het eerste jaar na herinschrijving verplicht om naast de 20 verplichte jaarlijkse opleidingspunten aanvullend 20 extra punten te behalen. Deze punten moeten betrekking hebben op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u werkzaam bent of wilt zijn (zie artikel 4.6 lid 1 Verordening op de Advocatuur).


U kunt de raad van de orde schriftelijk verzoeken u hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aantonen dat u geheel of gedeeltelijk voldoet aan de eisen van professionele kennis betreffende het rechtsgebied waarop u werkzaam bent of wilt zijn. Dit verzoek dient binnen 4 weken na de beëdiging te worden ingediend (zie artikel 4.6 lid 2 & 3 Verordening op de Advocatuur en de Beleidsregel vrijstelling herintreders)

.