Jonge Balie

De Jonge Balies verzorgen een deel van de opleiding voor advocaat-stagiaires, die daar dan opleidingspunten voor krijgen. Zo organiseren ze o.a. cursussen, pleitwedstrijden en lezingen. Ook regelen ze de gezellige activiteiten zoals bijv. borrels, sporttoernooien en/of cabaretvoorstellingen.

Zie voor meer informatie de website van de Jonge Balie in het arrondissement Noord-Holland


Stichting Jonge Balie Nederland

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. SJBN behartigt de algemene belangen van jonge advocaten. De stichting signaleert bijvoorbeeld problemen waar advocaten op lokaal niveau tegenaan kunnen lopen. SJBN vertegenwoordigt ook de stem van jonge advocaten als het om beleidsterreinen van de Orde gaat, zoals diversiteit en opleidingen. Daarnaast organiseert SJBN activiteiten zodat jonge advocaten onderling goed contact kunnen houden.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Jonge Balie Nederland.