verklaring omtrent het gedrag (vog)


De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor de beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken. Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan! De VOG mag ten tijde van de beëdiging niet ouder zijn dan 3 maanden en moet geadresseerd zijn op het huisadres waar verzoek(st)er op het moment van indienen staat ingeschreven.

Meer informatie vindt u op de website van Dienst JUSTIS/COVOG. Op deze pagina staat onderaan het aanvraagformulier.

 

instructie invullen aanvraagformulier vog 


Vraag 2.1 
"In laten vullen door de organisatie waar u kantoor gaat houden.” Het kantoor / de organisatie waar u werkzaam zult zijn wenst dat u beëdigd gaat worden.

Zelfstandig ondernemers kunnen aan het bureau van de orde (Ellis Sengers of Rachèl Engelen) verzoeken het formulier in te vullen vanaf "invullen door de organisatie die VOG verlangt".


Vraag 2.2.
Doel van de aanvraag is werkrelatie.
Functie is inschrijving als advocaat.
Taakomschrijving is advocatuurlijke werkzaamheden.

Vraag 2.4 (screeningsprofiel)
‘Ja’ aanvinken, ga door met vraag 2.4a.

Vraag 2.4 (specifiek screeningsprofiel)
‘Nummer 55 Juridische Dienstverlening’ aanvinken.

Vraag 2.5
Laten ondertekenen door het kantoor / de organisatie waar u kantoor gaat houden.