verzoek beëdiging & verzoek stage en patronaat 

 

C. U GAAT STARTEN ALS STAGIAIRE-ONDERNEMER

 

Lees eerst alle stappen goed door en verzamel alvast de over te leggen stukken. 
Relevante regelgeving: Hoofdstuk 3, 6 & 7 Voda & beleidsregel stage en patronaat 2022

 

Stap 1: Uw voornemen als stagiaire-ondernemer
Stap 2: Gesprek inzake uw voornemen om als stagiaire-ondernemer te starten
Stap 3: Formulieren
Stap 4: Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon 
Stap 5: Indienen verzoek beëdiging
Stap 6: Aanmelden Beroepsopleiding Advocatuur
Stap 7: Mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'
Stap 8: Kennismaking met het bureau van de orde
Stap 9: Introductie bij de rechtbank en de beëdiging
Stap 10: Aanvragen Advocatenpas 

 

stap 1    uw voornemen als stagiaire-ondernemer

 

U heeft het voornemen om als stagiaire-ondernemer te starten. Voordat u het online formulier 'verzoek beëdiging' kunt aanvragen dient u uw voornemen kenbaar te maken aan het bureau van de orde. U kunt uw voornemen kenbaar maken via info@advocatenorde-nh.nl. Naar aanleiding van deze e-mail zullen Ellis Sengers en/of Rachèl Engelen contact met u opnemen. 


Wij verzoeken u uiterlijk 5 maanden voorafgaand aan de door u gewenste beëdigingsdatum uw voornemen kenbaar te maken. 

 

stap 2    gesprek inzake uw voornemen om als stagiaire-ondernemer te starten


Naar aanleiding van uw e-mail en het contact dat u met Ellis Sengers en/of Rachèl Engelen heeft gehad, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de (strengere) eisen waaraan zowel stagiaire als beoogd patroon dienen te voldoen zodat zij zich bewust zijn van de (financiële) verplichtingen die over en weer worden aangegaan. Mocht u na het gesprek het traject wensen te vervolgen, ontvangen wij graag van u:

 • ondernemingsplan voorzien van begroting;
 • motivatie van uw verzoek;
 • motivatie van uw beoogd patroon waarin toegelicht wordt waarom u niet in loondienst bij
   patroon op kantoor werkzaam zult zijn;
 • kredietfaciliteit;
 • concept samenwerkingsovereenkomst.

 

stap 3    Formulieren inzake beëdiging, stage en patronaat  & Beroepsopleiding advocatuur 


Nadat het gesprek heeft plaatsgevonden en u alle stukken heeft aangeleverd zal de raad van de orde tijdens een vergadering uw verzoek kritisch beoordelen. Na goedkeuring van de raad van de orde ontvangt u van ons de link voor het online formulier 'verzoek beëdiging'. 

 

stap 4 + 5   indienen verzoek Beëdiging en goedkeuring stage en patronaat 

 

Via de door ons toegestuurde e-mail komt u in het online formulier ‘verzoek beëdiging’. In dit online formulier dient u de volgende stukken (in PDF, dus géén ZIP of JPG) te uploaden:

Verzoek beëdiging

 • ondertekend en gedateerd formulier verzoek beëdiging
 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
   Let op: uw VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden op de datum van de door u gewenste
   beëdiging. Voor het aanvragen van uw VOG en nadere uitleg hierover, klik hier.
   De originele VOG dient u direct na indiening van uw verzoek tot beëdiging
   aangetekend 
  per post toe te sturen of op het bureau van de orde af te geven.
 • Bachelor- en Masterbul of doctoraal bul voorzien van cijferlijsten en
   diplomasupplementen;
   Uw originele bullen en cijferlijsten moeten worden getoond bij de kennismaking met het
   bureau van de orde, zie stap 6.
   Indien u niet beschikt over de masterbul bij het indienen van uw verzoek tot beëdiging
   neem dan contact op met Ellis Sengers en/of Rachèl Engelen van het bureau van de
   orde.
 • een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de
   Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
   Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diplomasupplement. Mocht het civiel effect
   niet aangetekend zijn op de bul dan kan bij de universiteit een verklaring worden
   aangevraagd inzake het civiel effect.

Verzoek goedkeuring stage en patronaat

 • ingevuld formulier verzoek stage en patroon;
 • certificaat patroonscursus;
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd dient een bewijs van aanmelding voor een
  patroonscursus te worden overgelegd. Let op: het certificaat van de door uw patroon
  gevolgde cursus mag niet ouder zijn dan drie jaar.
  Meer informatie hierover vindt u in de FAQ patroonscursus en artikel 3.5a van de Voda.
  Lees dit goed!
 • ondertekende samenwerkingsovereenkomst met uw patroon;
 • stagebegeleidingsplan;
 • offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • recent bewijs van de vereiste kredietfaciliteit voor stagiaire-ondernemers;
 • overeenkomst van uw kantoor met de stichting derdengelden (indien van toepassing).

LET OP: in geval sprake is van een incompleet ingediend verzoek wordt eenmalig een termijn van twee weken gegeven voor het completeren van uw verzoek.

 

stap 6    Aanmelden beroepsopleiding advocatuur 


Via de instructie in de door ons toegestuurde e-mail meldt u zich zo spoedig mogelijk aan voor de Beroepsopleiding Advocatuur. U wordt uitdrukkelijk geadviseerd om hier niet mee te wachten tot de uiterste termijn. Alle informatie over het inzenden van uw aanmelding staat in de aan u toegestuurde instructie.
De orde Noord-Holland ontvangt de aanmelding graag in cc via info@advocatenorde-nh.nl.

 

stap 7    mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'


Als de originele VOG is overgelegd en aan alle voorwaarden is voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen bezwaar bestaat tegen uw beëdiging. Het beëdigingsverzoek zal door ons, namens u, bij de rechtbank worden ingediend. U ontvangt van de rechtbank nader bericht inzake uw beëdiging.

 

stap 8    kennismaking met het bureau van de orde 


De kennismaking met het bureau van de orde is bedoeld voor alle te beëdigen stagiaires. Tijdens deze kennismaking wordt informatie verstrekt over de stageperiode en ontmoet u de adjunct-secretaris en medewerkers van het bureau. Deze kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

 

stap 9    introductie bij de rechtbank en de beëdiging


De rechtbank nodigt u voorafgaand aan uw beëdiging uit voor een kennismakingsgesprek met de beëdigingsrechter. Deze uitnodiging ontvangt u na afronding van stap 5. Het kan dus even duren voor u deze uitnodiging van de rechtbank ontvangt. Dit gesprek is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging.

 

stap 10    aanvragen advocatenpas 


U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging van BAR Beheer om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als identificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.