verzoek beëdiging & verzoek stage en patronaat 

 

A. U GAAT IN LOONDIENST BIJ EEN ADVOCAAT OF ADVOCATENKANTOOR

 

Lees eerst alle stappen goed door en verzamel alvast de over te leggen stukken. 

 

Stap 1: Formulieren aanvragen
Stap 2: Indienen verzoek goedkeuring stage en patroon 

Stap 3: Indienen verzoek beëdiging
Stap 4: Aanmelden Beroepsopleiding Advocatuur
Stap 5: Mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'
Stap 6: Kennismaking met het bureau van de orde
Stap 7: Introductie bij de rechtbank en de beëdiging
Stap 8: Aanvragen Advocatenpas 

 

stap 1    Formulieren aanvragen inzake beëdiging, stage en patronaat  & Beroepsopleiding advocatuur 


U vraagt het online formulier 'verzoek beëdiging' per e-mail op bij het bureau van de orde via info@advocatenorde-nh.nl.
U geeft in deze e-mail aan op welk kantoor u werkzaam zult zijn, wie uw beoogd patroon is en u vermeldt uw contactgegevens. Naar aanleiding van deze e-mail zullen Ellis Sengers en/of Rachèl Engelen contact met u opnemen, hierna ontvangt u van ons de link voor het online formulier 'verzoek beëdiging'.

Voor stagiaires met een buitenpatroon gelden extra voorwaarden voordat een verzoek tot beëdiging ingediend kan worden. Hiertoe dient eerst overleg plaats te vinden met het bureau an de orde. Van ons hoort u welke stukken u eerst dient in te leveren. Zodra deze stukken akkoord zijn, kunt u tot het indienen van het verzoek tot beëdiging overgaan.

Wij verzoeken u uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de door u gewenste beëdigingsdatum de formulieren aan te vragen.

 

stap 2 + 3    indienen verzoek beëdiging en goedkeuring stage en patronaat


Via de door ons toegestuurde e-mail komt u in het online formulier ‘verzoek beëdiging’. In dit online formulier dient u de volgende stukken (in PDF, dus géén ZIP of JPG) te uploaden:

Verzoek beëdiging

 • ondertekend en gedateerd formulier verzoek beëdiging
 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
   Let op: uw VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden op de datum van de door u gewenste
   beëdiging. Voor het aanvragen van uw VOG en nadere uitleg hierover, klik hier.
   De originele VOG dient u direct na indiening van uw verzoek tot beëdiging
   aangetekend 
  per post toe te sturen of op het bureau van de orde af te geven.
 • Bachelor- en Masterbul of doctoraal bul voorzien van cijferlijsten en
   diplomasupplementen;
   Uw originele bullen en cijferlijsten moeten worden getoond bij de kennismaking met het
   bureau van de orde, zie stap 6.
   Indien u niet beschikt over de masterbul bij het indienen van uw verzoek tot beëdiging
   neem dan contact op met Ellis Sengers en/of Rachèl Engelen van het bureau van de
   orde.
 • een bewijs waaruit blijkt dat het diploma voldoet aan de vereisten van artikel 2 van de
   Advocatenwet besluit Beroepsvereisten advocatuur (civiel effect).
   Civiel effect: in veel gevallen blijkt dit uit het diplomasupplement. Mocht het civiel effect
   niet aangetekend zijn op de bul dan kan bij de universiteit een verklaring worden
   aangevraagd inzake het civiel effect.

Verzoek goedkeuring stage en patronaat

 

LET OP: in geval sprake is van een incompleet ingediend verzoek wordt eenmalig een termijn van twee weken gegeven voor het completeren van uw verzoek.

 

stap 4    Aanmelden beroepsopleiding advocatuur 


Via de instructie in de door ons toegestuurde e-mail meldt u zich zo spoedig mogelijk aan voor de Beroepsopleiding Advocatuur. U wordt uitdrukkelijk geadviseerd om hier niet mee te wachten tot de uiterste termijn. Alle informatie over het inzenden van uw aanmelding staat in de aan u toegestuurde instructie.
De orde Noord-Holland ontvangt de aanmelding graag in cc via info@advocatenorde-nh.nl.

 

stap 5    mededeling aan de rechtbank 'geen bezwaar'


Als de originele VOG is overgelegd en aan alle voorwaarden is voldaan, deelt de raad van de orde de rechtbank mee dat er geen bezwaar bestaat tegen uw beëdiging. Het beëdigingsverzoek zal door ons, namens u, bij de rechtbank worden ingediend. U ontvangt van de rechtbank nader bericht inzake uw beëdiging.

 

stap 6    kennismaking met het bureau van de orde 


De kennismaking met het bureau van de orde is bedoeld voor alle te beëdigen stagiaires. Tijdens deze kennismaking wordt informatie verstrekt over de stageperiode en ontmoet u de adjunct-secretaris en medewerkers van het bureau. Deze kennismakingsbijeenkomst is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

 

stap 7    introductie bij de rechtbank en de beëdiging


De rechtbank nodigt u voorafgaand aan uw beëdiging uit voor een kennismakingsgesprek met de beëdigingsrechter. Deze uitnodiging ontvangt u na afronding van stap 5. Het kan dus even duren voor u deze uitnodiging van de rechtbank ontvangt. Dit gesprek is een verplicht onderdeel vóór uw beëdiging.

 

stap 8    aanvragen advocatenpas 


U ontvangt na uw beëdiging een uitnodiging van BAR Beheer om de advocatenpas aan te vragen. Bij die uitnodiging zit een toegangscode waarmee u de pas kunt aanvragen op advocatenpas.advocatenorde.nl.
Vraag deze pas gelijk aan na het ontvangen van de uitnodiging, want u heeft de pas nodig om in te kunnen loggen bij Mijn Orde voor het bekijken en wijzigen van uw persoonlijke BAR gegevens en om stukken te bekijken in het besloten gedeelte van de website.
Tevens dient de pas als identificatiemiddel om de rechtbank in te kunnen komen.