Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Advocatenwet 2022

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (art. 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Advocatenwet 2022 vindt u hier.

De regeling van de commissie bezwaarschriften vindt u hier.

Terug naar het nieuws-overzicht