Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

De NOvA heeft een nieuwe, geactualiseerde 'Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten' op haar website gepubliceerd. Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt. 

Advocaten zijn voor speicifieke dienstverlening onderworpen aan de Wwft. Dit kan aanzienlijke nalevingsverplichtingen opleveren, die in de toekomst naar verwachting verder zullen toenemen. Ook stelt de UBO-registratie extra eisen aan advocaten, die in geval van een melding van een ongebruikelijke transactie verantwoordelijk zijn voor het adequaat vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) in het kader van het cliëntenonderzoek. 

In de nieuwe, geactualiseerde Wwft-handleiding wordt onder andere ingegaan op welke advocaten de Wwft (niet) van toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn en welke onder de zogeheten procesvrijstelling vallen, hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet, welke rol de UBO-registratie daarbij speelt en op welke wijze de melding van een ongebruikelijke transactie dient te worden gedaan. 

Download hier de nieuwe handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten. 

Terug naar het nieuws-overzicht