Jaarvergadering 2022

De jaarvergadering zal dit jaar helaas opnieuw digitaal plaatsvinden via Webex op 24 maart 2022 om 15.30 uur. 

Er zijn 2 bijzondere onderwerpen: 

1. Het vorig jaar genomen besluit om de hoofdelijke omslag te differentiëren, heeft aanmerkelijk grotere financiële consequenties dan toen is aangenomen. Ik verwijs naar de notitie bij de vergaderstukken. Daarom zal op de vergadering wederom worden gestemd over de wijze van vaststellen van de hoofdelijke omslag. 

2. Onze adjunct-secretaris Thecla Dams gaat met pensioen en neemt afscheid. Op de jaarvergadering zal formeel afscheid worden genomen, maar met een vrolijke noot. Een feestelijke afscheidsreceptie volgt nog. 

Om de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoek ik u zich voor 20 maart 2022 aan te melden via info@advocatenorde-nh.nl. U ontvangt dan een link zodat u aan de vergadering kunt deelnemen. De agenda mét bijlagen zult u per e-mail ontvangen en kunt u tevens vinden op het besloten gedeelte van onze website. 

Terug naar het nieuws-overzicht