Nieuwe handleiding en stappenplan Wwft voor advocaten

Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)


De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding strekt ertoe advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten te bieden voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft. Het gebruik van deze handleiding is voor eigen risico.


De dekens als toezichthouders hebben een kenniscentrum Wwft opgericht. Hierbij kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de naleving van de Wwft. Het kenniscentrum Wwft is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van advocaten (070 – 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl).

Versie 7, oktober 2020

Terug naar het nieuws-overzicht