Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive

In het dekenberaad van 15 mei 2019 is de beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive geaccordeerd. De deken in het arrondissement Noord-Holland heeft de beleidsregel op 1 juni 2019 vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

Zie bijlage.

 

Terug naar het nieuws-overzicht