Indexering stagiairesalarissen 2018

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Daarmee is ook een einde gekomen aan de jaarlijkse indexering van de stagiairesalarissen door
de Nederlandse Orde.

Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de
consumentenprijsindex met peildatum oktober. Het indexcijfer per oktober 2017 bedraagt + 1,3.
Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.322 (was € 2.292), voor een
tweedejaarsstagiaire € 2.646 (was € 2.612) en voor een derdejaarsstagiaire € 2.941 (was € 2.903).

Terug naar het nieuws-overzicht