Wijzigingsbesluit examenreglement BA 2016

 

Hier treft u aan het door de AR vastgestelde Wijzigingsbesluit examenreglement BA 2016, waarmee het Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 wordt gewijzigd.

Voornoemd Wijzigingsbesluit treedt (pas) in werking met ingang van 1 maart 2017. Publicatie hiervan vindt reeds plaats vóór 31 december 2016, vanwege de deadline voor de inschrijving voor de BA en de toepasselijke annuleringsregeling.

Terug naar het nieuws-overzicht